Zeytindali_tr

ZEYTİN DALI MERMER
Zeytindalı Analiz Dosyası İndir
 
ÖZELLİK PERFORMANS DENEY METODU
Petrografik Tanımlama  Bayburt Zeytin Dalı Biyosparitik ( Kireç taşı ) EN 12407 
Sertlik  Mohs: 6  TS 6809 
Eğilme Dayanımı  Ortalama (Mpa) 21,64 TS EN 12372 
Standart Sapma (Mpa)  1,66 TS EN 12372 
Beklenen en küçük Değer (Mpa) 19,53 TS EN 12372 
Basınç Dayanımı (Ortalama Mpa)    142,67 Mpa    EN 13364 
Atmosfer Basıncında Su Emme
ortalama % 
   0,52%   EN 13755 
Aşınma Direnci (Cm3 50cm2    4,515   EN 14157 
Kapiler etkisiyle Su emme
(g/m2 s 0,5
   0,39 (g/m2 s 0,5)   TS EN 1925 
Açık Gözeneklilik ( % )    2,01%   TS EN1936 
Özgül Ağırlık (g/cm3)    2,6858   TSEN 1936 
Birim Ağırlık (g/cm3    2,6319   TS EN 1936 
Doluluk Oranı (%)     97,99   TS EN 1936 
Dona Dayanım ( ortalama Mpa )     20,56   TS EN 12371 
Yangına Karşı Direnç    NPD    EN 12524